samolepky

  samolepky, loga...
   - na auta
   - na motorku
  vlastní text
  vlastní pruh
  pruhy a šachovnice
  tuning
  tattoo
  najít:
zadejte hledané slovo a stisknite ENTER
   
  ???
   jak lepit
   fotoalbum
   náhled na objednávky
  informace
   přihlášení pro partnery
   vzorník folií
   kontakt
   o zásilkách
   reklamační řád
   staňte se partnerem
   ceník reklamy

Reklamační řád internetového obchodu Xamolepky.cz

 

Provozovatel internetového obchodu:

Karlovarské služby s.r.o.
Východní 479/13
360 01  Karlovy Vary
IČ:29110319


KORESPONDENČNÍ ADRESA
Karlovarské služby s.r.o.
Stará louka 346/26
360 01  Karlovy Vary


společnost není plátcem DPH
společnost je zapsána u rejstríkového soudu v Plzni, spisová značka C/25445
Účet Komerční banka a.s. K.Vary: xxxxxx

 

Reklamace a podmínky pro vrácení zboží:

 

I. Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištených závadách.

2. Kupující muže oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 • Písemně na e-mailovou adresu provozovatele.
 • Písemně na adresu provozovatele.
 • Řešit s externím zastoupením (partnerem).

3. Kupující je povinen uvést identifikační číslo objednávky, popis závad a jejich projevu.

 

II. Povinnosti prodávajícího

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetne odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

 

III. Podmínky pro vrácení zboží

1. Reklamovat a vrátit zboží lze v případe jeho špatné kvality.

2. Během přepravy za zboží ručí přepravce ( zboží je u přepravce pro tento úcel pojištěno ). Bylo-li zboží nebo přepravní obal viditelně poškozen je třeba prvotní reklamaci uplatnit u přepravce.

3. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu, včetně originálních obalů a kopií dokladu.

4. Zboží ani obal nesmějí být poškozeny zákazníkem.

5. Zboží nesmí jevit známky použití ani opotřebení.

6. Kupující je povinen uvést identifikační číslo objednávky, popis závad a jejich projevu.

 

IV. Záruční podmínky

1. Na naše výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsícu počínaje dnem prodeje. Po uplynutí záruční doby klesá životnost samolepek po aplikaci.

2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího. Pokud bude závada uznána, jako záruční, je bezplatně opravena. Zboží musí být v puvodním obalu v úplném stavu. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad.

3. Prodávající po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případne jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přeprave (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
 • nesprávnou aplikací
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ( na stránkách internetového obchodu ),
 • zboží bylo poškozeno živly,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ( na stránkách internetového obchodu),
 • nesprávným skladováním,

5. Po aplikaci (použití) samolepek nelze uplatňovat záruku na výrobní vady.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

 

V. Všeobecné ustanovení

1. Místem pro uplatnění reklamace je adresa: Karlovarské služby s.r.o., Ladislav Kindl, Stará louka 346/26, 360 01 Karlovy Vary a to osobním předáním nebo po domluvě zasláním na výše uvedenou adresu dodavatele. Osobou, odpovědnou za vyřizování reklamací, je pan Ladislav Kindl.

2. V případe zjištení neodstranitelné vady bude zboží vyměněno.

3. Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a náhledu uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího.

4. Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměru jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy stanovená §53 odst.8, písmeno c) Občanského zákoníku.

5. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá písemně elektonickou poštou, pokud se nedohodnou jinak.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.ledna 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

   
          
 en  cz  de
nákupní košík
  

V košíku nemáte žádné zboží!

nákupní košík
Car Audio
foto rally
podporujeme

samolepky na auta | samolepky na motorku | loga | vlastní text | vlastní pruh | pruhy a šachovnice | tuning | tattoo