samolepky

  samolepky, loga...
   - na auta
   - na motorku
  vlastní text
  vlastní pruh
  pruhy a šachovnice
  tuning
  tattoo
  najít:
zadejte hledané slovo a stisknite ENTER
   
  ???
   jak lepit
   fotoalbum
   náhled na objednávky
  informace
   přihlášení pro partnery
   vzorník folií
   kontakt
   o zásilkách
   reklamační řád
   staňte se partnerem
   ceník reklamy

O zásilkách / Nákupní řád / Ochrana osobních údajů

 • V našem internetovém obchodě si mužete vybrat samolepky z abecední, či tématicky řazené nabídky, nebo pro Vás vyrobíme jakoukoliv samolepku dle Vašeho návrhu ve formátu Corel Draw (cdr). Dokážeme vyrobit samolepku malinkou, ale klidně také připravíme polep celého firemního automobilu, či výlohy obchodu.
 •  

 • Zakázky vyřizujeme maximálně do sedmi pracovních dnů, ale pokud se podaří včas autorizovat objednávku jsou samolepky včetně návodu k lepení odesílány na uvedenou adresu většinou do 48 hodin. Ojediněle může dojít k prodloužení dodacích lhůt (dovolené, sezónní nárůst objednávek, epidemie). V tomto případě bude kupující informován o předpokládaném termínu doručení objednávky.
 •  

 • Akceptovány jsou pouze objednávky nad 150,- Kč bez poštovného a balného.
 •  

 • Poštovné a balné v hodnotě 99,- Kč bude připočítáno k celkové ceně objednávky.
 •  

 • Chcete-li připravit samolepku dle Vašeho návrhu, pošlete jej na info@xamolepky.cz, obratem Vám zašleme cenovou kalkulaci.
 •  

 • POZOR: Všechna loga jsou registrové obchodní známky firem a jsou jejich výhradním vlastnictvím. Koupě samolepky Vám nedává copyright pro používání této obchodní známky jako Vašeho vlastnictví.
 •  

  Nákupní řád internetového obchodu Xamolepky.cz

   

  1. Vymezení pojmu

  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné strani spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

  Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Spotřebitel a kupující jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi.

  Podáním objednávky spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a,že s ním souhlasí. Spotořbitel má možnost se s tímto nákupním řádem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky, na tuto skutečnost je zřetelně upozorněn před jejím odesláním.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentěi závazného potvrzení objednávky prodávajícím. Od tohoto momentu jsou kupující a prodávající vázáni vzájemnými právy a povinnostmi vyplývajícími z uzavřené kupní smlouvy.

   

  2. Jak nakupovat

  Samotné samolepky najdete v sekci samolepky, loga... , zde jsou rozděleny podle tématu do jednotlivých kategorií, například audio. Kliknutím na vybranou kategorii se zobrazí náhledy samolepek. Kliknutím na náhled se zobrazí větší náhled, rozměr s cenami (ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%), možnost výběru barvy, možnost k lepení z vnitřní strany skla, detailní popis, volba počtu kusů (automaticky je přednastaven 1 kus) chcete-li více kusu, jednoduše změňte číslici. K vložení do košíku použijte ikonu objednat.
  Nákupní košík se zobrazuje v pravém horním rohu. Po překročení limitu minimální objednávky se zobrazí nápis objednat. Odebrání zboží z nákupního košíku provedete kliknutím na symbol mínus ve čtverečku nad cenou v nákupním košíku.

  Objednáte-li, zobrazí se přehled zboží v košíku, formulář pro poznámky a upřesnění objednávky, adresa pro dodání zboží nebo fakturační adresa (je-li dodací adresa odlišná uveďte ji do poznámky), způsob platby - zde se zobrazí konečná částka včetně poštovného a balného. Pro potvrzení a odeslání objednávky klikněte na ikonku OBJEDNAT.

  Pokud znáte konkrétní typ samolepky, stačí do vyhledávače v levém horním rohu obrazovky zadat označení samolepky.
  Následně se zobrazí jedna nebo několik položek, které tomuto řetězci odpovídají. Pokud vyhledávač nic nenajde, a jste si jisti, že by měl, napište na email: info@xamolepky.cz .

   

  3. O objednávce


  Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, případě telefonicky. Kontaktní údaje jsou uvedeny v "informacích" "kontakt".
  Zboží lze objednat vložením do virtuálního Košíku a vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Svým souhlasem s Obchodními podmínkami kupující stvrzuje, že zná rozsah objednávky, a že zná konečnou cenu objednávky. Odeslaná objednávka je považována za závaznou.
  Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavku.

   

  4. Potvrzení objednávky

  K potvrzení objednávky budete vyzvání přes SMS na vámi uvedené telefonní číslo nebo na email. Při odpovědi je možné objednávku doplnit, změnit nebo stornovat. Potvrzením ze strany kupujícího (potvrzující sms, email) vzniká závazná kupní smlouva.

   

  5. Smlouva o zhotovení dodávky

  Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměru jednotlivých druhu zboží je zakázkovou výrobou. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy stanovená §53 Občanského zákoníku.

  Ke každému zboží je vystaven a přiložen daňový doklad a aplikační návod. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce, svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od přepravce.

  Objednávka, je po celou dobu archivována v databázi internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami, uzavřenými v době objednávky, je přístupná pro pozdější kontrolu. Cena za objednané zboží je v platnosti od data uzavření Smlouvy o zhotovení dodávky až do doby dodání.

   

  6. Zrušení závazné objednávky ze strany kupujícího

  Zrušit objednávku lze písemně nebo telefonicky, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit včas na email info@xamolepky.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 605 230 987. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení objednávky a vždy sdělí podmínky jejího zrušení.

  Bezplatné zrušení závazné objednávky je možné tehdy dojde-li k písemného zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího nebo není-li obsah objednávky již vyrobený.

  Jeli obsah závazné objednávky již vyroben, je při stornu požadována 50% úhrada celkové ceny objednávky. Při uhrazené zálohové faktuře a následném stornu, bude vystaven dobropis současně s 50% vrácenou zálohou, která bude navíc snížena o bankovní poplatky.

  Pokud si kupující neodebere objednané zboží ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (výrobní, logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Prodávající si vyhrazuje právo zařadit iniciály dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek.

   

  7. Zrušení závazné objednávky ze strany prodávajícího

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku, změnit její obsah nebo její část v těchto případech:
  - zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve zvolené velikosti
  - zboží je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupné
  - vybraný materiál je na zhotovení zakázky nevhodný nebo ho nelze vůbec použít
  - změnila se výrazným způsobem cena zboží
  - při zjištiní typografické chyby u zboží (popis, fotografie, cena, atd.)
  - objednávka nesplňuje potřebné náležitosti

  V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího emailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze vráceny, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěiti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude vrácen.

   

  8. Ceny

  Všechny ceny zboží internetového obchodu Xamolepy.cz jsou uvedeny v Kč včetně 21% DPH.

  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky vlivem zvýšení ceny, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn emailem nebo telefonicky.

  Prodávající si vyhrazuje právo na sloučení více objednávek jednoho kupujícího a úpravu konečné ceny součtem jednotlivých cen.

   

  9. Způsob platby

  V hotovosti - platba se uskuteční při osobním odběru zboží.

  Dobírkou - při převzetí zásilky od přepravce.

  Bankovním převodem - na základě údaju sdělených prodávajícím, které budou po provedení závazné objednávky zobrazeny v konečné části objednávkového formuláře. Číslo účtu je v KONTAKTECH. Zboží je odesláno, je-li platba připsána na účet dodavatele.

  Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem. Ve všech případech o těchto úhradách rozhodne prodávající, kupujícího následně upozorní.

   

  10. Způsob doručení

  • Osobním převzetím.
  • Balíkem, doporučeným dopisem, dobírkou Českou poštou. Poštovné a balné je 99,-Kč včetně DPH 21%. Jakmile jsou samolepky odeslány, je kupující upozorněn emailem. Při doručení zboží Českou poštou nenese prodávající odpovědnost za termín doručení zboží třetí stranou. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena dle platných směrnic České pošty.

   

  11. Povinnosti kupujícího při převzetí zboží

  Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží nesrovnalosti, poškození obalu, zkontroluje kupující společně s přepravcem obsah a míru poškození zásilky a v případěi poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky. V případi poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít.O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele.

  Součástí dodávky je daňový doklad a aplikační návod. Pokud to vyžaduje povaha zboží je součástí dodávky dodací nebo záruční list.


  12. Závěrečná ustanovení

  Odpovědnost za obsah internetového obchodu: informace na stránkách obchodu jsou v některých případech přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové, typografické a technické nepřesnosti či chyby. Dále negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.
  Samolepky zobrazené na vozidlech slouží pouze jako náhled a tudíž nemusí souhlasit s reálnou aplikací na Vašem autě. Neneseme odpovědnost vůči jiné straně za přímé či nepřímé škody způsobené použitím informací z internetového obchodu Xamolepky.cz, nefunkčnosti, nedostupnosti některých služeb nebo odkazovaných webových stránek.

  Nákupní řád internetového obchodu Xamolepky.cz nabývá účinnosti dne 1.ledna 2013 a ruší tím veškeré předchozí podmínky a ustanovení nákupního řádu. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

   

  Ochrana osobních údaju

   

  Prohlášení o ochraně osobních údajů

  Internetový obchod Xamolepky.cz neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kroměi případu, kdy osoba sama poskytne internetovému obchodu Xamolepky.cz tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy osoba dobrovolně vyplní objednávkový formulář na stránkách www.xamolepky.cz nebo se zaregistruje za účelem využívání služeb internetového obchodu.

  Při vyplňování objednávkových formulářů na stránkách www.xamolepky.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona e. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů e. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

  Internetový obchod Xamolepky.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelu na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Internetový obchod Xamolepky.cz za toto nemuže nést a neponese žádnou odpovědnost.

  Elektronické adresy zákazníku, budou využívány pro účely zasílání propagaeních materiálu, a to bez vyjímky všem neregistrovaným zákazníkum. Zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně že zamezíme doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka.

  Veškeré údaje získané od zákazníku užíváme výhradněpro vnitřní potřebu obchodu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plněi zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

  Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v pruběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelovi počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaněi). Cookies nejsou programy, které by mohly zpusobit škodu na uživatelovi počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

  Platné od 1. června 2017


   en  cz  de
  nákupní košík
    

  V košíku nemáte žádné zboží!

  nákupní košík
  Car Audio
  foto rally
  podporujeme

  samolepky na auta | samolepky na motorku | loga | vlastní text | vlastní pruh | pruhy a šachovnice | tuning | tattoo